Contact us
Shop 46, Redmall, 509 Jaffe Road, Causeway Bay
Phone: 3523-1379

Shop 103, 1/F, Lik Sang Plaza, 269 Castle Peak Road, Tsuen Wan
Phone: 2615-0630
 
Shop 36, Paris London New York Shopping CTR, Hong Lai Gardens, Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun
Phone: 2338-3685